Schoon is uw wens, wij zorgen er voor ! Copyright 2008 - 2017 © Soley.nl . All rights reserved.                                      Design ©Deniz Welkom op onze website Op deze website willen wij u informeren over onze diensten, onze organisatie en onze werkwijze Aarzelt u niet om informatie aan te vragen over uit om onze site op u gemak te bekijken.              Een schone leef- en werkomgeving zorgt          voor een prettig woongenot en betere     arbeidspresentaties van mensen  want ....... Schoon werkt ! Soley Dienstverlening.B.V Middelharnisstraat 62 3086 GM Rotterdam Gsm: 06- 29514502